fbpx

Politica de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal

Datele personale ale fiecărui Utilizator sunt confidențiale și vor fi folosite de către Clinica Promed S.R.L. numai în scopul declarat al acestui site cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Societatea noastră se obligă să nu furnizeze, direct sau indirect, aceste date unei terțe persoane, în afară de excepțiile reglementate și prevăzute de lege.

Datele personale ale utilizatorilor se stochează într-o bază de date, protejată cu user și parolă. De asemenea, datele de conectare ale clienților pe site sunt stocate criptat în această bază de date. Accesând aplicația, utilizatorii au posibilitatea de a-și edita propriile date personale, neavând acces la datele personale ale celorlalți utilizatori.

Orice încercare de accesare a datelor personale ale utilizatorilor site-ului constituie infracțiune și se pedepsește ca atare. Clinica Promed S.R.L. se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale pacienților și să le utilizeze conform legislației în vigoare.

Toate persoanele beneficiază de drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 privind protecția datelor personale, inclusiv dar fără a se limita la procesare/stocare/arhivare/ dreptul la informare (art.12)/dreptul de acces la date (art.13)/ dreptul de intervenție asupra datelor (art.14)/ dreptul de opoziție (art. 15)/dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18)/etc.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă prin email la adresa contact@clinicapromed.ro, sau prin poștă la adresa Str. De Mijloc nr. 132, Mun. Brașov, Jud. Brașov.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil printr-unul din mijloacele menţionate anterior.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.